Войти    Поиск   Связаться с нами

Тесты по "Психологии"

Дата: 11 Февраля 2013 в 17:08
Автор: w************@mail.ru
Тип: тест
Скачать в ZIP (50.67 Кб)
Файлы: 1 файл
111.rtf (589.75 Кб)   —   ОткрытьСкачать

1. Розенцвейг тесті ұсынады:A) сызбалы суреттерін

B) кубиктер жиынын

C) матрицаларды

D) анықтамаларды

E) суреттерді

Верный ответ: A

2.Қарым-қатынас жүйесінде сыналушының орнын анықтауға болады:A) социометрия арқылы

B) семантикалық дифференциал арқылы

C) ММРІ

D) «Тест руки» бойынша

E) Кеттел тесті бойынша

Верный ответ: A

3. «Әлемде жоқ жаңуар» тесті арқылы, егер сурет беттін төменгі жағында орналасса, онда ол анықтайды:A) төмен өзін бағалауды

B) рефлексияны

C) жоғары өзін бағалауды

D) адекватты өзін бағалауды

E) іс-әрекетті

Верный ответ: A

4. Проективті методикаларда ашылы (приоткрытый) ауыз білдіреді:A) үрейді

B) алаңдаушылықты

C) прорикалықты

D) истерикалықты

E) агрессияны

Верный ответ: A

5 «Әлемде жоқ жаңуар» тесті нені білдіреді:A) өзінің іс-әрекетіне қатынасын

B) айналаға қатынасын

C) өз беттігін

D) өз жетістігін

E) білуге құмарлығын

Верный ответ: A

6. Люшер тестінде қызыл түс нені білдіреді:A) басшылықты, жетістікті

B) сәттілікті

C) энергияны

D) күресті

E) белсенділікті

Верный ответ: A

7. Люшер тестінде қандай түс берілмеген:A) ақ

B) сары

C) жасыл

D) қызыл

E) көк

Верный ответ: A

8. Люшер тесті мынаны зерттеуге бағытталған:A) тұлғаны

B) өзіне баға беруді

C) конфликтті

D) мотивтерді

E) бостандықты

Верный ответ: A

9. Психодиагностикалық деп аталады:A) стандартталған әдістемелер

B) кез-келген тесттер

C) әңгімелер

D) диалогтар

E) жетістік тесттер

Верный ответ: A

10. ШТУР тесті мынаған жатады:A) интеллект тесттерге

B) жетістік тесттерге

C) бақылауларға

D) проекцияларға

E) тұлғалық тесттерге

Верный ответ: A

11. Басса-Дарки сауалнамасы диагностикада неге бағытталған:A) агрессияға

B) қарым-қатынасқа

C) эмоцияға

D) ерікке

E) отбасылық қатынастарға

Верный ответ: A

12. Проективтік әдістемелерге жатады:A) ТАТ

B) «САН» сауалнамасы

C) Айзенк тесті

D) УСК

E) ММРІ

Верный ответ: A

13. Роршах тесті, бұл:A) суретті проективті техникалар

B) стандартталған өзіндік есеп

C) диалогты техникалар

D) бланкілі проективті техникалар

E) шкалдық техникалар

Верный ответ: A

14. Б.Г.Ананьев бойынша зерттеудің лонгитюдті әдісі мыналардың қайсысына қатысты?A) ұйымдастырушылық әдістерге

B) эмпирикалық әдістерге

C) тесттік әдістерге

D) интерпретациялық әдістерге

E) мәліметтерді өндеу тәсіліне

Верный ответ: A

15.Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі анықталған деректерді тіркеу мен шектеулердің таным әдісі қалай аталады?A) эксперимент

B) бақылау

C) тұрақтаушы эксперимент

D) квазиэксперимент

E) қалыптасушы эксперимент

Верный ответ: A

16.Бақылаудың бір түрі ретінде жасырын бақылаудың ерекшелігіA) бақылаушы позициясы

B) тұрақтылығы

C) бірізділігі

D) бақылаушы белсенділігі

E) реттілігі

Верный ответ: A

17.Зерттеу нәтижелерінің неғұрлым жоғары дәлдігін қай зерттеу қамтамасыз етеді?A) эксперименттік әдіс

B) лонгитюдті әдіс

C) контент-талдау

D) бақылау

E) іс-әрекет нәтижесін талдау әдісі

Верный ответ: A

18.Жас және педагогикалық психологияда қолданылатын зерттеушінің зерттелушіге белсенді әсер ету процесінде баланың психикасының өзгеруін бақылайтын әдіс?A) пилотажды эксперимент

B) қалыптасушы эксперимент

C) проективті әдіс

D) бақылау

E) тұрақтаушы эксперимент

Верный ответ: A

19.Психологиялық-педагогикалық зерттеудегі эксперимент төмендегі қай болжамды тексеруге мүмкіндік береді?A) құбылыстар арасындағы себепті байланыстың болуы туралы

B) құбылыстын болуы туралы

C) құбылыстын арасындағы байланыстардын болуы туралы

D) сәйкес құбылыстардың арасындағы байланыс туралы

E) сәйкес құбылыстардың арасындағы байланыстармен бірге құбылыстын өзінің болуы туралы

Верный ответ: A

20.Психикалық дамуды зерттейтін биогенетикалық бағытқа сәйкес келетін экспериментA) табиғи эксперимент

B) лабораториялық эксперимент

C) квазиэксперимент

D) қалыптастырушы

E) тұрақтаушы

Верный ответ: A

21.Қалыптастырушы эксперимент синониміA) квазиэкспримент

B) бақылаушы эксперимент

C) табиғи эксперимент

D) проективті эксперимент

E) генетикалық моделдік эксперимент

Верный ответ: A

22.Оқытып-тәрбиелеу процесінің тиімді түрін жғне педагогикалық ізденіспен педагогикалық зерттеуді біріктіру әдісіA) тест

B) іс-әрекет нәтижесін талдау әдісі

C) лабораториялық эксперимент

D) қалыптастырушы эксперимент

E) бақылау

Верный ответ: A

23.М.Амтхауэр тесті неден тұрады?A) 9 субтест

B) 10 субтест

C) 12 субтест

D) 3 субтест

E) 6 субтест

Верный ответ: A

24.К.Томас тесті ... бағалауды көрсетеді:A) мінез-құлықты

B) эмоцияны

C) ұғымды

D) есті

E) ерікті

Верный ответ: A

25.Отбасы ішілік қатынастарды зерттеу .... арқылы жүргізіледі:A)Р.Жиль әдістемесі

B) Лири тесті

C) Басса-Дарки тесті

D) Томас тесті

E) ТЮФ

Верный ответ: A

26. Психодиагностикада «диагноз» термині ... білдіреді:A) біліп алу

B) қорытынды

C) қалыптасуын

D) анықтау

E) тану

Верный ответ: A

27. Рефлексия, бұл:A) түсіну

B) тұрақтылық

C) иілгіштік

D) тереңдік

E) жалпылау

Верный ответ: A

28.Психодиагностикада жаңа тесттердін бірі саналады:A) компьютерлік тесттер

B) психожастық тесттер

C) қабілеттілік тесттер

D) жетістік тесттер

E) тұлғалық тесттер

Верный ответ: A

29.ШТУР анықтауға арналған:A) жасөспірімдерді

B) студенттерді

C) пенсионерлерді

D) 2 жастығы балаларды

E) сәбиелерді

Верный ответ: A

30. ШТУР-ға кіреді:A) 6 субтест

B) 3 субтест

C) 11 субтест

D) 10 субтест

E) 1 субтест

Верный ответ: A

31. ШТУР-дың апробациясы өткізілді:

A) 6-8 класс оқушыларына

B) студенттерге

C) қыздарға

D) балдырғандарға

E) бастауыш класс оқушыларына

Верный ответ: A

32. Алғаш «тест» сөзі ... қолданды:

A) Кеттеллы

B) Шерн

C) Занков

D) Леонтьев

E) Бине

Верный ответ: A

33. ШТУР тесті диагностикалауға арналған:

A) интеллектті

B) мотивті

C) қызығушылықты

D) ерікті

E) эмоцияны

Верный ответ: A

34. ТЮФ анықтаған:

A) А.Г.Шмелев, В.С.Бабина

B) К.Леонгард

C) Люшер

D) Ю.Л. Ханин

E) М.Рокич

Верный ответ: A

35. ТЮФ тұрады:

A) 80 сөзден

B) 150 сөзден

C) 20 сөзден

D) 50 сөзден

E) 100 сөзден

Верный ответ: A

36. Роршах тесттін инструменті болып табылады:A) 10 карточка

B) 15 карточка

C) 20 карточка

D) 3 карточка

E) 5 карточка

Верный ответ: A

37. Стреляу тестін құрайды:

A) 134 сұрақ

B) 70 сұрақ

C) 50 сұрақ

D) 20 сұрақ

E) 10 сұрақ

Верный ответ: A

38. Стреляу тесті анықтауға бағытталған:

A) темперамент

B) эмоция

C) қажеттілік

D) интеллект

E) ерік

Верный ответ: A

39. Люшер тесті ...диагностикасын анықтауға бағытталған:

A) көңіл-күйін

B) іс-әрекет

C) отбасылық қатынас

D) қарым-қатынасты

E) кәсібибағыт

Верный ответ: A

40. Люшер тестінде ... түстер бар:

A) 4 басты және 4 қосымша

B) 7

C) 5

D) 10

E) 15

Верный ответ: A

41. Р.Жиль әдістемесі кімдерге арналған:

A) балаларға

B) үлкендерге

C) сәбилерге

D) жасөспірімдерге

E) жігіттерге

Верный ответ: A

42. Р. Жиль әдістемесі тұрады:

A) суретпен пен тексттік тапсырмалардан

B) вербалдық материалдардан

C) кубиктерден

D) суреттерден

E) аудиокассетадан

Верный ответ: A

43. Р. Жиль әдістемесі қатысты:

A) проективтік техникаларға

B) іс-әрекеттерге

C) тұлғалық тесттерге

D) интеллектуалды тесттерге

E) анкеталарға

Верный ответ: A

44. К.Томас сауалнамасы болжайды:

A) 30 түсініктерді

B) 7 түсініктерді

C) 5 түсініктерді

D) 20 түсініктерді

E) 12 түсініктерді

Верный ответ: A

45. М.Рокич әдістемесі анықтауға бағытталған:

A) құндылық бағыт

B) мотивтерді

C) қызығушылықты

D) еріктің қабілеттерді

E) эмоцияны

Верный ответ: A

46. М.Рокич тесті құндылық класын анықтайды:

A) 8

B) 2

C) 4

D) 7

E) 1

Верный ответ: A

47. Ч.Спилбергер бойынша тұлғалық алаңдаушылық білдіреді:

A) тұрақты алаңдау қалпын

B) зейіннің бұзылуышылығын

C) нервоздықты

D) үрейлілікті

E) алаңдау

Верный ответ: A

48. Алаңдаушылық бағалауының шкаласының авторы:

A) Ч.Спилбергер

B) В.С.Бабина

C) А.Шмелев

D) К.Леонгард

E) Люшер

Верный ответ: A

49. ТАТ ...тобына жатады:A) проекциялық әдістемелер

B) графикалық тесттер

C) эмоцияны анықтауға бағытталған

D) тұлғалық тесттер

E) интеллектуалды тест

Верный ответ: A

50. Розенцвейг тесті бойынша стимулдық материалға кіреді :

A) 22 суретті ситуация

B) 15 суретті ситуация

C) 7 суретті ситуация

D) 10 суретті ситуация

E) 5 суретті ситуация

Верный ответ: A

51. Шкалдық техникасы теориясына жатады:A) Айзенк тесті

B) САН

C) В.Бабин тесті

D) Ю.Ханин тесті

E) Люшер тесті

Верный ответ: A

52. Біздің елімізде ММРІ адаптациялауы қашан өтікізді:A) 60 ж.

B) 50 ж.

C) 19 ж.

D) 20 ж.

E) 30 жылдары

Верный ответ: A

53. ММРІ неден тұрады?A) 566 бекіткеннен

B) 200

C) 300

D) 100

E) 50

Верный ответ: A

54. САН сауалнамасы категориясына жатады:A) эмоционалдық тесттер

B) проективтік методикасы

C) шкалдық техникасы

D) интеллекттік тесттер

E) тұлғалық тесттер

Верный ответ: A

55. Кеттелл тесті тұрады:A) 105 сұрақтан

B) 50 сұрақтан

C) 100 сұрақтан

D) 200 сұрақтан

E) 30 сұрақтан

Верный ответ: A

56. Шкалдық техникасы категориясы жатады:A) Векслер тесті

 

B) Басса-Дарки сауалнамасы

C) А.Ассингер тесті

D) Люшер тесті

E) ШТУР

Верный ответ: A

57. Бине-Симон тесті ұсынылды:A) 1905 ж.

B) 1945 ж.

C) 1920 ж.

D) 1910 ж.

E) 1880 ж.

Верный ответ: A

58. Тапсырма құрылымын белгі бір психологиялық деңгейде өзгертуге бағытталған - ол:A) тест

B) сұхбат

C) бақылау

D) әңгіме

E) суреттер анализі

Верный ответ: A

59. Жанның өзінде бұрыннан бар  суреттеулерден  жаңа суреттеулер  жасай алуы не деп аталады? (М.Жұмабаев)A) қиял

B) түйсік

C) ес

D) ой

E) қабылдау

Верный ответ: A

60. Зейін жөнінде Гальперин  пайымдауларына  сай тұжырым:

A) зейін зерттеу  іс-әрекетінің  бір  кезеңі

B) зейін  жүйкелік  тежелуден

C) рухтың  сана қабілеті

D) зейін  көңіл-күй  нәтижесі

E) зейін  өткен  тәжірибе  нәтижесі

Верный ответ: A

61. Шектеусіз уақытқа созылатын материалды сақтауға негізделген  ес түрі:A) ұзақ мерзімді

B) механикалық

C) қысқа мерзімді

D) эйдетикалық

E) оперативтік

Верный ответ: A

62. Адамдар тобын  ұзақ уақыт  қайталай  зерттеу  әдісі:A) лонгитюд

B) бақылау

C) сұхбат

D) салыстыру

E) анкеталау

Верный ответ: A

63. Психология ғылымы ... зерттейді. Ойды  аяқтаңыз:

A) психикалық  процестердің  мәні  мен  заңдылықтарын

B) адамның  мінез-қылқын

C) сезім ерекшеліктерін

D) сана  ерекшеліктері

E) адамның  қоршаған  шындыққа  қатынасын

Верный ответ: A

64. Психоанализ теориясы тиесілі:

A) З.Фрейдке

B) А.Адлерге

C) К.Юнгке

D) Г.Салливанға

E) Д.Уотсонға

Верный ответ: A

65. Тұлға  белсенділігінің  қайнар  көзі  болып  табылады:A) қажеттіліктер

B) сезімдер

C) инстинкт

D) эмоциялар

E) тілек

Верный ответ: A

66. Социометрияның  - кіші топтардың  өзара қарым-қатынастарын зерттеу  әдісінің  авторы:A) Д.Морено

B) Р.Кэттелл

C) К.Левин

D) А.А.Бодалев

E) Г.Олпорт

Верный ответ: A

1.Баланың ақыл-ойының дәрежесін анықтауға арналған әдіс:A) интеллект тесттер

B) эксперимент

C) байқау

D) әңгіме

E) социометрия

Верный ответ: A

2.Мақсатқа бағытталған бағдарлама және жоспармен жүйелі жүргізілетін зерттеу түрі:A) эксперимент

Краткое описание
1. Розенцвейг тесті ұсынады: A) сызбалы суреттерін B) кубиктер жиынын C) матрицаларды D) анықтамаларды
E) суреттерді
Верный ответ: A
2.Қарым-қатынас жүйесінде сыналушының орнын анықтауға болады: A) социометрия арқылы B) семантикалық дифференциал арқылы C) ММРІ D) «Тест руки» бойынша E) Кеттел тесті бойынша
Верный ответ: A
Оглавление
содержание отсутствует